Legos första iPhone-app gör verkligheten till legobitar

Här kommer legos första iPhone-App, den låter dig ta foton som blir något ”pixliga”. Anledningen till detta är att den tolkar foton och bygger upp det med hjälp av vad som ser ut som små legobitar.

LEGO’s iPhone-App kan även transformera redan tagna kort, med denna app kan du antingen ta roliga kort eller använda till att underhålla barnen som säkerligen gillar dett. Kul Lego, bra att ni hänger med i svängarna och gör en app för iPhone.

Här kan du ladda ner appen: iTunes.