Samsung TicToc

Nya Samsung TicToc är en pryl för dig som på smidigast möjliga sätt vill ha med dig favoritmusiken. TicToc är en mycket kompakt mp3-spelare med en lagringskapacitet på 2 eller 4GB.

Batteritiden på Samsung TicToc ligger på 12 timmar och byter låt gör man genom att skaka den lilla mp3-spelaren. Denna pryl har nämligen ingen display samt endast en knapp som styr ström och volym.

TicToc är även speciell på ett annat sätt, den väljer låt efter hur intensivt du skakar, skaka snabbt för en låt i högt tempo eller lite saktare för en låt i lugnare tempo.