Piratkopieringsavgift på hårddiskar nästa år?


Om upphovsrättsföreningen Copyswede får som dom vill kan vi under nästa år få en piratkopieringsavgift på hårddiskar.

Det kallas piratkopieringsavgift och om Copyswede får som dom vill och lagförslaget går igenom kommer de nya avgifterna vara följande:

  • < 80 GB 1 kr/GB
  • 81-250 GB 120 kr
  • > 250 GB 160 kr

Vad tycker ni om detta?