Världens mest oanvändsbara maskin

På siten http://www.instructables.com/ kan du lära dig att bygga världens mest oanvändbara maskin, den hittar du här.

Maskinen fungerar som så att när du slår på strömbrytaren öppnas lådan och en arm kommer ut för att slå av strömbrytaren och därmed stänger av sig själv. Detta sker på väldigt kort tid och det hela blir väldigt komiskt. Rigtigt rolig liten pryl!